Numer Rachunku Bankowego

Bank Zachodni WBK S.A.

Numer konta bankowego:

72 1090 2372 0000 0006 0400 4445

Kod Swift:
WBKPPLPP (przy wpłatach z zagranicy).

Adres Kancelarii

Kancelaria Komornicza w Ząbkowicach Śląskich
ul. 1-go Maja 8F, 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel: 74 81 51 202, 74 81 00 204 
fax: 74 81 00 205
e-mail: zabkowice.slaskie1@komornik.pl

Godziny otwarcia

Kancelaria czynna:
poniedziałek - piątek 8:30 - 15:30


Przyjęcia stron:
Wtorek 9:00-14:00


Art.8 ust.5 ustawy o komornikach

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Komornikach Sądowych i egzekucji z późniejszymi zmianami)

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej na działkach nr 95, 53, 299, 51/1, 285/3 o ogólnej powierzchni 4,05 ha

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis (tel. (074)8151-202 fax(074)8100-205) ogłasza, że: dnia 10-01-2018r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 23, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

nieruchomość położoną na działkach nr 95, 53, 299, 51/1, 285/3 o ogólnej powierzchni 4,05 ha. Nieruchomość w obrębie dz. nr 95 o pow. 1,23 ha zabudowana jest budynkiem produkcyjno-mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Działka nr 299 o pow. 0,15 ha stanowi grunt w m.p.z.p. przeznaczony pod zabudowę zagrodową - pastwisko klasy V, działka nr 285/3 o pow. 0,22 ha stanowi grunt rolny - RIIIa i użytkowana jest rolniczo, działka nr 53 o pow. 1,43 ha stanowi łąki kl. IV, pastwisko kl. V oraz las, działka nr 51/1 o pow. 1,02 ha jest łąką kl. IV i pastwiskiem kl. IV
położonej: 57-200 Ząbkowice Śląskie, Sulisławice 2,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.

prowadzi księgę wieczystą nr KW 29938 [NKW: SW1Z/00029938/4].

 

Suma oszacowania wynosi 603 192,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 402 128,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 60 319,20 zł w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O/Ząbkowice Śl. 72 1090 2372 0000 0006 0400 4445,

jednakże w taki sposób by kwota tej rękojmii została uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 
Zgodnie z ustawą z dn. 11-04-2003 o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.z 2003r.Nr 64, poz. 592) w przypadku sprzedaży nieruchomości stanowiącej nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, których powierzchnia wynosi 0,30 ha i więcej -nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik oraz podmioty wskazane w ustawie.
Osoba przystępująca do przetargu w dniu licytacji powinna spełniać wymogi ustawy z dn. 14-04-2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmienie niektórych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 585) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17-01-2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012, poz. 109.)
Licytacja może nie dojść do skutku bez podania przyczyn lub gdy stosowne oświadczenia złożą uprawione osoby wskazane w ustawie. Dokumenty uprawniające do udziału w licytacji należy złożyć w terminie do 7 dni przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik Sądowy 

Henryk Kupis

 

 

Ogłoszenie o licytacji działki nr 96 o pow. 1,15 ha

OGŁOSZENIE O LICYTACJI DZIAŁKI NR 96 O POW. 1,15 ha
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis (tel. (074)8151-202 fax(074)8100-205) ogłasza, że: dnia 10-01-2018r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 23, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego:

działkę nr 96 o pow. 1,15 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej netto 243,31 m2 (powierzchnia użytkowa - parter i poddasze mieszkalne 150,19 m2) położonej: 57-200 Ząbkowice Śląskie, Sulisławice 2a,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.

prowadzi księgę wieczystą nr KW 54539[NKW: SW1Z/00054539/1].

 

Suma oszacowania wynosi 425 580,00 zł, w tym podatek VAT, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 283 720,00 zł, w tym podatek VAT.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 42 558,00 zł, w tym podatek VAT w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O/Ząbkowice Śl. 72 1090 2372 0000 0006 0400 4445,

jednakże w taki sposób by kwota tej rękojmii została uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 
Zgodnie z ustawą 11-04-2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003r. Nr 64, poz. 592) w przypadku sprzedaży nieruchomości stanowiącej nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, których powierzchnia wynosi 0,30 ha i więcej - nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik oraz podmioty wskazane w ustawie.
Osoba przystępująca do przetargu w dniu licytacji powinna spełniać wymogi ustawy z dnia 14-04-2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmienienie niektórych ustaw (Dz. U. 2016, poz 585) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17-01-2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. 2012, poz. 109).
Licytacja może nie dojść do skutku bez podania przyczyn lub gdy stosowne oświadczenia złożą uprawnione osoby wskazane w ustawie. Dokumenty uprawniające do udziału w licytacji należy złożyć w terminie do 7 dni przed licytacją. 
 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik Sądowy 

Henryk Kupis

 

 

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis (tel. (074)8151-202 fax(074)8100-205) ogłasza, że: dnia 08-01-2018r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego:

lokal mieszkalny nr 1 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o pow. 43,5600 m2
położonego: 57-200 Ząbkowice Śląskie, os. XX-lecia 14/1,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.

prowadzi księgę wieczystą nr KW 50174 [NKW: SW1Z/00050174/6].

 

Suma oszacowania wynosi 116 500,00 zł, w tym podatek VAT, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 375,00 zł, w tym podatek VAT.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 650,00 zł, w tym podatek VAT w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O/Ząbkowice Śl. 72 1090 2372 0000 0006 0400 4445,

jednakże w taki sposób by kwota tej rękojmii została uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik Sądowy 

Henryk Kupis

 

 

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis (tel. (074)8151-202 fax(074)8100-205) ogłasza, że: dnia 12-12-2017 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 23, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego:

lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy, komórki na poddaszu, WC na korytarzu o łącznej powierzchni 57,80 m położonego: 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Złotostocka 28/10,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.

prowadzi księgę wieczystą nr KW 67260 [NKW: SW1Z/00067260/8].

 

Suma oszacowania wynosi 72 100,00 zł, w tym podatek VAT, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 066,67 zł w tym podatek VAT.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 210,00 zł w tym podatek VAT w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O/Ząbkowice Śl. 72 1090 2372 0000 0006 0400 4445,

jednakże w taki sposób by kwota tej rękojmii została uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik Sądowy 

Henryk Kupis