Numer Rachunku Bankowego

Bank Zachodni WBK S.A.

Numer konta bankowego:

72 1090 2372 0000 0006 0400 4445

Kod Swift:
WBKPPLPP (przy wpłatach z zagranicy).

Adres Kancelarii

Kancelaria Komornicza w Ząbkowicach Śląskich
ul. 1-go Maja 8F, 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel: 74 81 51 202, 74 81 00 204 
fax: 74 81 00 205
e-mail: zabkowice.slaskie1@komornik.pl

Godziny otwarcia

Kancelaria czynna:
poniedziałek - piątek 8:30 - 15:30


Przyjęcia stron:
Wtorek 9:00-14:00


Art.8 ust.5 ustawy o komornikach

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Komornikach Sądowych i egzekucji z późniejszymi zmianami)

Działka nr 10 o pow. 0,0919 ha

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis (tel. (074)8151-202 fax(074)8100-205) ogłasza, że: dnia 13-11-2017 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 23, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

działkę nr 10 o pow. 0,0919 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem garażowym. Budynek mieszkalny to obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony. Parametry tech. budynku: pow. zabudowy: 99 m2, pow. użytkowa: 184,65 m2, rok budowy: lata 40-te. Pow. garażu 16,40 m2, położonej: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Żeromskiego 14, 

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.

prowadzi księgę wieczystą nr KW 21470 [NKW: SW1Z/00021470/9].

Suma oszacowania wynosi 860 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 645 225,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 86 030,00 zł w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O/Ząbkowice Śl. 72 1090 2372 0000 0006 0400 4445,

jednakże w taki sposób by kwota tej rękojmii została uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 
Komornik Sądowy 

Henryk Kupis

 

 

Działka nr 64 o pow. 0,0326 ha

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis (tel. (074)8151-202 fax(074)8100-205) ogłasza, że: dnia 13-11-2017 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 23, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

działkę nr 64 o pow. 0,0326 ha, stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną. Teren płaski, kształt nieregularny, położony w obrębie mediów występujących w mieście. Działka zagospodarowana, ogrodzona, położonej:  57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Żeromskiego, 

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.

prowadzi księgę wieczystą nr KW 55604 [NKW: SW1Z/00055604/5].

Suma oszacowania wynosi 10 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 100,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 080,00 zł w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O/Ząbkowice Śl. 72 1090 2372 0000 0006 0400 4445,

jednakże w taki sposób by kwota tej rękojmii została uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 
Komornik Sądowy 

Henryk Kupis

 

 

Działka nr 8/8 i 8/15 o pow. łącznej 00098 ha

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis (tel. (074)8151-202 fax(074)8100-205) ogłasza, że: dnia 26-10-2017 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 23, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

działkę nr 8/8 i 8/15 - o pow. łącznej 0,0098 ha, w tym dz. nr 8/8 zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, dwukondygnacyjnym, w zabudowie bliźniaczej, o pow. użytkowej 153,20 m2 - położonej:  57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Sienkiewicza 1c, 

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.

prowadzi księgę wieczystą nr KW 41537 [NKW: SW1Z/00041537/3].

Ujawniona została umowa najmu ww. nieruchomości sporządzona dnia 30-04-2010 r. zawarta na okres "zamknięty" od dnia 01-05-2010 r. d dnia 30-04-2020 r. (notarialnie potwierdzona 17-12-2010 r.).
Podana suma oszacowania stanowi wartość nieruchomości z uwzględnieniem obciążenia prawem wynikającym z umowy najmu, przy zastosowaniu art 1002 kpc tj. z rocznym okresem wypowiedzenia.

 

Suma oszacowania wynosi 480 100,00 zł, w tym podatek VAT, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 360 075,00 zł w tym podatek VAT.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 48 010,00 zł w tym podatek VAT w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O/Ząbkowice Śl. 72 1090 2372 0000 0006 0400 4445,

jednakże w taki sposób by kwota tej rękojmii została uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik Sądowy 

Henryk Kupis

 

 

Lokal mieszkalny - Kamieniec Ząbkowicki

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis (tel. (074)8151-202 fax(074)8100-205) ogłasza, że: dnia 07-09-2017 o godz. 13:15w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy, komórki na poddaszu, WC na korytarzu o łącznej powierzchni 57,80 m2

położonego 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Złotostocka 28/10,,

dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.

prowadzi księgę wieczystą nr KW 67260

[NKW: SW1Z/00067260/8].

Suma oszacowania wynosi 72 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 075,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 210,00 w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O/Ząbkowice Śl. 72 1090 2372 0000 0006 0400 4445,

jednakże w taki sposób by kwota tej rękojmii została uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Komornik Sądowy

Henryk Kupis

 

Działka nr 70 - KW 10525

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryk Kupis (tel. (074)8151-202 fax(074)8100-205) ogłasza, że: dnia 07-09-2017 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 23, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - mająca na celu zniesienie jej współwłasności w drodze sprzedaży publicznej - stanowiącej:

działka nr 70 o pow. 0.1298 ha, w użytkowaniu wieczystym do dnia 18-05-2039 r. zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość o kubaturze 639 m3
położona: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Młynarska 9,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.

prowadzi księgę wieczystą nr KW 10525 [NKW: SW1Z/00010525/0].

Suma oszacowania wynosi 179 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 134 250,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 900,00zł w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O/Ząbkowice Śl. 72 10902372 0000 0006 0400 4445,

jednakże w taki sposób by kwota tej rękojmii została uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.